Hellberg Snickeri grundat 1976
Hellbergs besitter breda kunskaper och har ett obegränsat engagemang för form, material, inredning och arkitektur. Såväl för dagens trender som för äldre stilar.

Anden och handen
Hos Hellbergs kombinerar vi byggnadshistoriska kunskaper med ett gediget hantverkskunnande. Vi har detaljstuderat hur man byggde och inredde under olika epoker. Vilka samt vilka traditioner och behov som styrde bostadens utformning. Det ofta flerhundraåriga arv, som många husägare förvaltar, arbetar vi för att föra vidare till kommande generationer.

Nya tider. Nya krav.
Alla hus, gamla som nya, speglar sin tid. Nya tankar om boendet skapas i takt med att vår livsstil förändras. Husets karaktär och historiska arv förvanskas lätt.

Aktsamhet och respekt
Aktsamhet och respekt borde känneteckna alla ingrepp i en byggnad, oavsett byggnadens ålder. Illa genomtänkta åtgärder och snabba beslut leder till att byggnadens särart går förlorad. Utan rötter, historia och eftertanke försvinner huset i anonymitetens svarta hål.

Hur använda Hellbergs snickeri på bästa sätt?
När Du har beslutat Dig för att förändra inredningen, renovera, bygga till eller bygga om, står hela vår inrednings- och byggnadshistoriska kompetens till Ditt förfogande. Resultaten blir ett vackrare och funktionellare boende. Utan att husets ursprungliga identitet går förlorad.

Snickeriet.
Du kan själv skaffa en ritning eller överlåta oss upprätta ritningar på de snickerier du vill ha utförda. Ett originalfönster t. ex. Eller en tidstypisk entrédörr. En formsäker trappa. Eller varför inte ditt drömkök. Vi levererar alltid ett högklassigt hantverk vad gäller form, materialval och utförande.

Homecoaching.
Du kan anlita oss för att skissa och föreslå allt från ett nytt fönster till en helhetslösning för renovering eller om- och tillbyggnad. De lösningar vi presterar tillvaratar alltid husets ursprung och karaktär. Våra åtaganden slutar inte här.Vi tar gärna hand om hela den praktiska biten vid till- eller ombyggnader. Om Dina behov och önskemål kräver det, står även husbyggnadsarkitekt till förfogande.

Är Hellbergs snickerier dyra?
Ett unikt Hellbergkök, individuellt formgivet och utsökt hantverksmässigt utfört i omsorgsfullt valda material, är inte dyrare än te x ett industritillverkat, tyskt märkeskök. Det låter märkligt. Men hos oss betalar Du inte för specialkonstruerade industrirobotar, stor försäljningsorganisation och lyxiga produktkataloger.

Upp till bevis!
På hemsidan visar vi lösningar som vi genomfört och är stolta över.

Tillbaks